Taxaties

Woning taxatie

De reden voor het laten uitvoeren van een taxatie kan divers zijn: verandering van een hypotheek op uw woning, de aankoop van een nieuw huis, echtscheiding, maar ook bij inbreng van (bedrijfs)onroerend goed in een BV bijvoorbeeld, of bij minnelijke waardering met de fiscus komt de begeleiding door een deskundig taxateur aan de orde. Ook vooruitlopend op een beslissing om een object te verkopen is exact inzicht in de waarde hét fundament van de uiteindelijke verkooptransactie.

 

Goed te weten dat je voor een dergelijk belangrijk advies ook bij Meiboom aan het juiste adres bent. Een deskundige taxatie laten we uitvoeren door een door ons ingeschakelde taxateur.

Afspraak maken Bel ons WhatsApp ons