Verandering op hypotheekgebied in 2024

NHG-Limiet verhoogd in 2024
In 2024 is de grens voor het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gestegen naar €435.000, een verhoging ten opzichte van de €405.000 in 2023. Een NHG-hypotheek biedt meer zekerheid bij financiële tegenslagen, zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, tegen 0,6 procent kosten van het hypotheekbedrag. Bovendien levert het een rentekorting op die jaarlijks honderden euro's kan besparen.

Stimulans voor duurzame woningen
Vanaf 2024 kunnen kopers van energiezuinige woningen rekenen op een hogere hypotheeklimiet. Afhankelijk van het energielabel kan deze verhoging oplopen tot €50.000 voor de meest duurzame huizen (A++++). Ook voor het verduurzamen van minder energiezuinige woningen is extra financiering beschikbaar, met een maximum van €20.000 voor de minst energiezuinige labels.

Meer leencapaciteit voor singles
De Hypotheker wijst op de uitdagingen voor alleenstaanden op de huizenmarkt, waarbij in 2024 de leenmogelijkheden voor singles met een inkomen vanaf €28.000 zijn verbeterd, waardoor zij meer kunnen lenen dan tweeverdieners met een vergelijkbaar inkomen.

Verhoogde vrijstelling overdrachtsbelasting
Starters op de woningmarkt profiteren in 2024 van een verhoogde drempel voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Voor woningen tot €510.000 is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, mits de koper jonger is dan 35 jaar en niet eerder van deze regeling gebruik heeft gemaakt.

Einde belastingvrije schenking voor woningaankoop
De mogelijkheid om tot €100.000 belastingvrij te schenken voor de aankoop van een woning, de zogenaamde 'jubelton', is per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. In 2023 was dit bedrag al verlaagd naar €28.947.

Wijziging berekening studieschuld voor hypotheek
Vanaf 2024 houden hypotheekverstrekkers rekening met het daadwerkelijke maandbedrag dat wordt betaald voor het aflossen van studieschulden, in plaats van het oorspronkelijke leenbedrag. Dit maakt extra aflossen op een studieschuld aantrekkelijker voor wie een hypotheek wil aanvragen.